شرکت کشاورزی دلتای سبز جنوب - سهامی خاص

معتبرترین وارد کننده  و تولید کننده محصولات کشاورزی شامل : بذر - کود - سمپاش

Delta Green South Trusty Agricultural Company

Import & Export Vegetable Seeds - Fertilizer - Sprayer

Green House establish Information